QODE

A collection of 2 posts
Life in Brisbane Day 4: ผัดกะเพราเมืองนอกมันผิดไปหมด
Travel

Life in Brisbane Day 4: ผัดกะเพราเมืองนอกมันผิดไปหมด

วันนี้ยังมีงาน QODE อีกหนึ่งวัน แล้วนั่งอ่านตารางงานมาล่วงหน้าพบว่ามีหัวข้อที่น่าสนใจเลยตัดสินใจไปฟัง ช่วงเวลาของรอบนั้นคือ 10.45 เลยกะเวลาตื่นมาพร้อมหามื้อเช้ากินแล้ววันนี้จะลองนั่งรถบัสไปที่จัดงาน ถือโอกาสลองใช้ go card ที่ได้
2 min read
Life in Brisbane Day 3: งาน QODE Conference วันแรก
Brisbane

Life in Brisbane Day 3: งาน QODE Conference วันแรก

ตื่นสาย วันนี้ตื่นสายเพราะแม้จะตื่นด้วยนาฬิกาปลุกแล้วก็กดทิ้ง แล้วก็หลับกันต่อทุกคนเพราะง่วงหนักมาก กว่าจะรู้ตัวก็เหลือเวลาราว 30 นาทีสำหรับอาบน้ำกินข้าวเช้าแล้วพุ่งไปงาน QODE Brisbane ที่เป็นงาน Conference ด้านเทคโนโลยี แต่ภารกิจวั
2 min read